PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 TC Sách thư viện và TB gg 2 19000
3 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
4 TC Văn tuổi thơ 5 18000
5 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
6 Dạy và học trong nhà trường 8 0
7 Toán học tuổi trẻ 9 72000
8 Tạp chí thiết bị giáo dục 10 314000
9 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Tạp chí giáo dục 24 620000
13 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
14 Quản lý giáo dục 36 360000
15 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
16 Học trò cười 43 210010
17 Sách Văn học 45 5747000
18 Dạy và học ngày nay 48 484700
19 TC Toán tuổi thơ 50 800000
20 Sách Hồ Chí Minh 50 2059700
21 Giáo Dục tiểu học 54 260500
22 Khoa Học giáo dục 65 685500
23 Thế giới trong ta 67 735000
24 Sách đạo đức 72 1507700
25 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
26 Toán tuổi thơ 106 697000
27 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
28 Thế giới mới 142 1817600
29 Sách pháp luật 159 6786693
30 Sách nghiệp vụ 1049 27767900
31 Sách giáo khoa 1150 12049200
32 Sách thiếu nhi 1439 24458827
33 Sách tham khảo 2080 37393300
 
TỔNG
7066
127026530