PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 TC Văn tuổi thơ 5 18000
4 Tạp chí thiết bị giáo dục 6 174000
5 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
6 Dạy và học trong nhà trường 8 0
7 Toán học tuổi trẻ 9 72000
8 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
9 Tạp chí giáo dục 16 400000
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Quản lý giáo dục 36 360000
13 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
14 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
15 Học trò cười 43 210010
16 Sách Văn học 45 5747000
17 Dạy và học ngày nay 48 484700
18 TC Toán tuổi thơ 50 800000
19 Sách Hồ Chí Minh 50 2059700
20 Giáo Dục tiểu học 54 260500
21 Khoa Học giáo dục 65 685500
22 Thế giới trong ta 67 735000
23 Sách đạo đức 72 1507700
24 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
25 Toán tuổi thơ 106 697000
26 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
27 Thế giới mới 142 1817600
28 Sách pháp luật 153 4716693
29 Sách giáo khoa 898 9148600
30 Sách nghiệp vụ 970 21570300
31 Sách thiếu nhi 1439 24458827
32 Sách tham khảo 2025 36223300
 
TỔNG
6660
114309330