PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
8 sao mai 22 220000
9 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
10 Quản lý giáo dục 36 360000
11 Sách Hồ Chí Minh 41 1408700
12 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
13 Học trò cười 43 210010
14 Dạy và học ngày nay 48 484700
15 Sách đạo đức 52 651700
16 Giáo Dục tiểu học 54 260500
17 Khoa Học giáo dục 65 685500
18 Thế giới trong ta 67 735000
19 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
20 Sách pháp luật 103 760700
21 Toán tuổi thơ 106 697000
22 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
23 Thế giới mới 142 1817600
24 Sách giáo khoa 632 5356600
25 Sách nghiệp vụ 842 18147100
26 Sách thiếu nhi 1124 18999000
27 Sách tham khảo 1716 22886200
 
TỔNG
5441
75695210