PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01051 Đạo đức 1-SGVLưu Thu ThuỷSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01050 Đạo đức 1-SGVLưu Thu ThuỷSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01049 Đạo đức 1-SGVLưu Thu ThuỷSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01048 Đạo đức 1-SGVLưu Thu ThuỷSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01047 Đạo đức 1-SGVLưu Thu ThuỷSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01046 Hoạt động trải nghiệm 1- SGVNGUYỄN DỤC QUANGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01045 Hoạt động trải nghiệm 1- SGVNGUYỄN DỤC QUANGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01044 Hoạt động trải nghiệm 1- SGVNGUYỄN DỤC QUANGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01043 Hoạt động trải nghiệm 1- SGVNGUYỄN DỤC QUANGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01042 Hoạt động trải nghiệm 1- SGVNGUYỄN DỤC QUANGSách nghiệp vụ Trong kho
SGK-01150 Vở thực hành Mĩ thuật 1Nguyễn Thị ĐôngSách giáo khoa Trong kho
SGK-01149 Vở thực hành Mĩ thuật 1Nguyễn Thị ĐôngSách giáo khoa Trong kho
SGK-01148 Vở thực hành Mĩ thuật 1Nguyễn Thị ĐôngSách giáo khoa Trong kho
SGK-01147 Vở thực hành Mĩ thuật 1Nguyễn Thị ĐôngSách giáo khoa Trong kho
SGK-01146 Vở thực hành Mĩ thuật 1Nguyễn Thị ĐôngSách giáo khoa Trong kho
12345678910...