PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STN-01124 Ngỗng đẻ trứng vàngQuang HuySách thiếu nhi Trong kho
STN-01123 Ngỗng đẻ trứng vàngQuang HuySách thiếu nhi Trong kho
STN-01122 Ngỗng đẻ trứng vàngQuang HuySách thiếu nhi Trong kho
STN-01121 Ngỗng đẻ trứng vàngQuang HuySách thiếu nhi Trong kho
STN-01120 Ngỗng đẻ trứng vàngQuang HuySách thiếu nhi Trong kho
STN-01119 Ngỗng đẻ trứng vàngQuang HuySách thiếu nhi Trong kho
STN-01118 Ngỗng đẻ trứng vàngQuang HuySách thiếu nhi Trong kho
STN-01117 Ngỗng đẻ trứng vàngQuang HuySách thiếu nhi Trong kho
STN-01116 Thạch SanhNguyễn Thị HòaSách thiếu nhi Trong kho
STN-01115 Thạch SanhNguyễn Thị HòaSách thiếu nhi Trong kho
STN-01114 Thạch SanhNguyễn Thị HòaSách thiếu nhi Trong kho
STN-01113 Thạch SanhNguyễn Thị HòaSách thiếu nhi Trong kho
STN-01112 Cây khếLê Minh PhươngSách thiếu nhi Trong kho
STN-01111 Diệt mãng xàHoàng Khắc HuyênSách thiếu nhi Trong kho
STN-01110 Diệt mãng xàHoàng Khắc HuyênSách thiếu nhi Trong kho
12345678910...