PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai19:33:51 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai19:26:04 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai19:18:10 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai19:17:16 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai19:01:48 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai18:08:48 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
7Khách vãng lai18:05:48 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login.aspx
8Khách vãng lai17:27:48 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13672
9Khách vãng lai17:21:49 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10382
10Khách vãng lai16:39:36 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01114
11Khách vãng lai16:17:47 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
12Khách vãng lai15:53:52 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai15:30:48 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10362
14Khách vãng lai14:59:56 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai14:32:20 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai14:29:16 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai13:55:01 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai13:54:58 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai13:39:15 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10231
20Khách vãng lai13:07:17 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21Khách vãng lai13:04:09 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_PPCT.aspx
22Khách vãng lai11:20:04 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
23Khách vãng lai10:36:44 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
24Khách vãng lai09:39:22 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10381
25Khách vãng lai09:38:58 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10379
26Khách vãng lai09:37:53 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10377
27Khách vãng lai09:37:01 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10379
28Khách vãng lai09:35:22 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10378
29Khách vãng lai09:33:03 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10377
30Khách vãng lai09:30:29 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
31Khách vãng lai09:30:27 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10388
32Khách vãng lai09:30:26 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10388
33Khách vãng lai09:28:54 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai09:28:49 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai09:09:46 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai09:03:13 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
37Khách vãng lai08:46:34 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai08:46:34 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai08:44:49 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai08:11:23 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai07:44:36 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10389
42Khách vãng lai07:43:54 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10389
43Khách vãng lai07:41:27 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai07:41:24 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai06:50:35 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9697
46Khách vãng lai05:47:20 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
47Khách vãng lai05:33:39 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9700
48Khách vãng lai05:28:44 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14331
49Khách vãng lai05:20:17 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai05:15:27 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14197
51Khách vãng lai04:25:56 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14200
52Khách vãng lai04:23:50 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai04:09:44 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
54Khách vãng lai03:24:30 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10366
55Khách vãng lai02:48:59 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
56Khách vãng lai02:22:31 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
57Khách vãng lai01:35:28 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
58Khách vãng lai00:36:47 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
59Khách vãng lai00:14:38 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24 1 2019