PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1APhạm Thị Tuyết Mai
2Tiếng Việt1BLê Thị Lanh
3Tiếng Việt1CPhạm Thị Thanh Mai
4Tiếng Việt1DHà Thị Thanh Giang
5Tiếng Việt2AHà Thị Luyến
6Tiếng Việt2BĐặng Thị Hiền
7Tiếng Việt2CTrần Thị Anh Huệ
8Tiếng Việt2DNguyễn Thị Phương Lan
9Tiếng Việt2ENgô Thị Minh Phương
10Tiếng Việt3ANguyễn Thị Thái
11Tiếng Việt3BNguyễn Thị Xiêm
12Tiếng Việt3CHà Thị Hiên
13Tiếng Việt4ANguyễn Thị Quỳnh
14Tiếng Việt4BVũ Thị Đông
15Tiếng Việt4CNguyễn Thị Bích Nghĩa
16Tiếng Việt5ANguyễn Thị Bích Liên
17Tiếng Việt5BBùi Thị Thanh Giang
18Tiếng Việt5CPhạm Thị Thu Quyên
19Tiếng Việt5DHà Thị Minh